Kursy metodą Callana – Direct

Metoda Callana została wprowadzona w 1960 roku. Opiera się ona na nieustannej konwersacji. Sposób tej nauki przypomina sposób, w jaki języka uczy się małe dziecko – słuchając i nieustannie powtarzając dane słowa, zwroty. Niewątpliwą zaletą tej metody jest szybkie przełamywanie barier językowych.

Metoda Callana zyskała na popularności, kiedy była używana w wojsku – przy użyciu tej metody uczono żołnierzy szybko opanować płynność w mowie. Jest to metoda oparta na konwersacji bez podpowiedzi w języku ojczystym, gdzie duży nacisk kładzie się na powtarzanie przerobionego materiału (słownictwa). Podczas nauki metodą Callana nauczyciel na bieżąco wychwytuje błędy w wypowiedziach uczniów i poprawia ich, aby przełamywali własną nieśmiałość językową i byli w stanie przyswajać coraz więcej nowych zwrotów i słów.
W trakcie nauki metodą Callana realizowany jest materiał, który jest podzielony na etapy będące ciągiem przyczynowo-skutkowym. Każdy kolejny etap bazuje na poprzednim, aby umożliwić uczniom stałe utrwalanie poznanych pojęć. Nauczyciel wprowadza nowe słownictwo tłumacząc je dwa razy, a następnie zadaje pytania przy użyciu wprowadzone słownictwa. Zadaniem ucznia, jest udzielenie odpowiedzi na każde pytanie, wykorzystując nowo wprowadzone słownictwo.
Na wszystkich etapach słowa i zwroty pochodzą z wielu różnych dziedzin, aby uczeń poznawał język w sposób kompleksowy. Zaletą nauki języka metodą Callana jest szybkie (nawet 5-krotnie szybsze niż w przypadku metody standardowej) przyswajanie nowego słownictwa.

Co zyskujesz w trakcie kursu?

  • Uczysz się języka kompleksowo, poznając słownictwo z różnych dziedzin.
  • Pozbywasz się językowej nieśmiałości, ponieważ jesteś zmuszony do aktywnej konwersacji z lektorem podczas kursu (odpowiadasz na minimum 40 pytań nauczyciela tylko podczas jednej lekcji).
  • Nabywasz umiejętności językowe w bardzo szybkim tempie – uczysz się rozumieć ze słuchu oraz rozmawiać na rozmaite tematy.
  • Otrzymujesz bezpłatny dostęp do platformy i aplikacji językowej, dzięki czemu możesz powtarzać i utrwalać zagadnienia poruszone podczas zajęć.

Kursy metodą Callana – Direct realizujemy w formie stacjonarnej, z dojazdem do Klienta lub online.

Jeżeli interesuje Cię kurs w Szkole Językowej ANKAR – zapraszamy do kontaktu!