Audyt językowy

Audyt językowy to sposób weryfikacji kompetencji językowych obecnych lub nowych pracowników. Jest szczególnie zalecany w następujących sytuacjach:

  • sprawdzenie umiejętności językowych kandydatów do pracy,
  • sprawdzenie postępów pracowników po zakończonym semestrze kursu językowego,
  • sprawdzenie umiejętności językowych pracowników po kursie odbytym w innej szkole językowej.

Audyt językowy przeprowadzamy zarówno ogólnie, jak i w wybranych aspektach. Weryfikujemy:

  • ogólną znajomość i biegłość językową,
  • poziom językowy,
  • samo mówienie / pisanie,
  • wybrane kompetencje (np. tworzenie maili, negocjacje, ofertowanie),
  • umiejętności specjalistyczne w danej dziedzinie lub zgodnie z danym profilem (np. przygotowanie do konkretnego wyjazdu służbowego).

Bierzemy również udział w spotkaniach rekrutacyjnych.

Dzięki usystematyzowanym metodom pracy wyniki audytu wraz z opracowaniem wniosków jesteśmy w stanie przygotować nawet w ciągu 24h.

Jeżeli interesuje Cię audyt językowy – zapraszamy do kontaktu!