Kursy egzaminacyjne

Kursy egzaminacyjne mają na celu przygotowanie kursanta do egzaminów językowych uznawanych na całym świecie. W Szkole Językowej ANKAR przygotowujemy do egzaminów Cambridge, w tym do egzaminów prawniczych TOLES, a także do egzaminów Goethe-Institut (język niemiecki) oraz Instytut Cervantesa (język hiszpański). Jeżeli potrzebujesz potwierdzenia swoich umiejętności językowych, kurs egzaminacyjny jest dla Ciebie.

Egzamin TOLES

Egzamin TOLES (Test of Legal English Skills) to egzamin oceniający znajomość języka angielskiego prawniczego. Egzamin ten sprawdza umiejętność posługiwania się językiem angielskim prawnym i prawniczym w zakresie tworzenia dokumentów prawnych, tworzenia prawniczej korespondencji, jak również w zakresie negocjacji, handlu i innych biznesowo-prawniczych sytuacji.


Egzamin TOLES dostępny jest na trzech poziomach:

 • TOLES Foundation
 • TOLES Higher
 • TOLES Advanced

Egzaminy Cambridge English Qualifications

A2 Key (KET)

pierwszy z serii egzaminów Cambridge English Qualifications dla dorosłych. Egzamin ten potwierdza znajomość języka angielskiego na podstawowym poziomie. Jest dedykowany dla osób, które zrealizowały około 250 godzin nauki. Stanowi pierwszy krok w budowaniu kompetencji językowych w perspektywie zawodowej lub naukowej.

B1 Preliminary (PET)

egzamin Cambridge PET potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie płynnego posługiwania się nim w codziennych sytuacjach. Egzaminacja składa się z 4 części: czytania ze zrozumieniem, pisania, słuchania oraz mówienia.

B2 First (FCE)

egzamin znany również pod nazwą First Certificate in English. Jest to pierwszy z certyfikatów Cambridge potwierdzający umiejętność płynnego poziomu posługiwania się językiem angielskim już nie tylko w codziennych sytuacjach, lecz możliwość pracy lub nauki w środowisku anglojęzycznym.

C1 Advanced (CAE)

Certificate in Advanced English to egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, jaki może być oczekiwany w profesjonalnym środowisku zawodowym lub naukowym. Jest honorowany przez wiele instytucji na całym świecie, w tym uczelni i firm, daje szereg uprawnień, m.in.:

 • na studiach wyższych umożliwia zaliczenie zajęć z języka angielskiego, a także skorzystać z wymiany międzyuczelnianej,
 • umożliwia prowadzenie zajęć z języka angielskiego w szkołach podstawowych i średnich (w połączeniu z przygotowaniem pedagogicznym),
 • jest honorowany przez MSZ, Urząd Służby Cywilnej oraz MEN,
 • jest przydatny w rekrutacji na prawie wszystkie uczelnie brytyjskie oraz wybrane australijskie i kanadyjskie.

C2 Proficiency (CPE)

Certificate of Proficiency in English jest dowodem na opanowanie języka angielskiego na najwyższym poziomie płynności językowej, a zatem mieć prawie pełne rozumienie rozmów słyszanych w tym języku, jak również czytanych tekstów oraz dyskutować biegle na wiele złożonych tematów w języku angielskim.

Business English Certificates (BEC)

egzaminy BEC są dowodem na znajomość języka angielskiego przydatną w codziennych, biznesowych sytuacjach. Można je zdawać na trzech poziomach: B1 (preliminary), B2 (vantage) oraz C1 (higher).

Egzaminy Cambridge English Qualifications w wersji komputerowej

są dedykowane dla osób, którym zależy na szybkim potwierdzeniu znajomości języka angielskiego. Są dostępne na poziomach od A2 do C2.

Egzaminy Goethe-Institut (język niemiecki)

Egzaminy Goethe-Institut to potwierdzenie znajomości języka niemieckiego uznawane za granicą. Egzaminacja w Goethe-Institut odbywa się na następujących poziomach:

 • A1 – C2
 • Goethe Test PRO: Deutsch für den Beruf – egzamin z języka niemieckiego określający poziom biegłości językowej w zakresie słuchania i czytania w kontekście zawodowym.

Egzaminy w Instytucie Cervantesa (język hiszpański)

Egzaminy przeprowadzane w Instytucie Cervantesa potwierdzają znajomość języka hiszpańskiego, są również uznawane za granicą – w krajach hiszpańskojęzycznych.
Egzaminy DELE – Diploma de Español Nivel – są sygnowanymi przez Ministerstwo Edukacji i Kształcenia Zawodowego Hiszpanii. Są przeprowadzane na poziomach A1 – C2. Składają się z 4 etapów: rozumienie tekstu, rozumienie ze słuchu, wypowiedź i interakcja pisemna, wypowiedź i interakcja ustna.

Egzaminy SIELE

Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española – to egzaminy przeprowadzane przez elektroniczną platformę, opracowane przez Instytut Cervantesa, Narodowy Autonomiczny Uniwersytet Meksyku, Uniwersytet w Salamance i Uniwersytet w Buenos Aires. Podobnie jak egzaminy DELE, egzaminy SIELE są przeprowadzane na poziomach A1 – C2 i sprawdzają znajomość tekstu z zakresu czytania ze zrozumieniem, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia.

Co zyskujesz w trakcie kursu?

 • Uczysz się języka obcego w zakresie wymaganym na poziomie wybranego egzaminu.
 • Masz gwarancję realizacji wszystkich zagadnień, których możesz spodziewać się podczas egzaminacji w odpowiednich formach, tj. czytanie ze zrozumieniem, pisanie, słuchanie, mówienie.
 • Zwiększasz swoje zawodowe kompetencje i zdobywasz językową pewność siebie.
 • Koncentrujesz się na aspektach, pisania, mówienia oraz słuchania w przyjaznej atmosferze.
 • Otrzymujesz bezpłatny dostęp do platformy i aplikacji językowej, dzięki czemu możesz powtarzać i utrwalać zagadnienia poruszone podczas zajęć.
 • Stale monitorujesz swoje postępy pod okiem profesjonalnego nauczyciela.

 

Kursy egzaminacyjne realizujemy w formie stacjonarnej, z dojazdem do Klienta lub online.

Jeżeli interesuje Cię kurs w szkole językowej ANKAR – zapraszamy do kontaktu!